Γίνε μέλος/ ετήσια συνδρομή

Τα μέλη του Συλλόγου που έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων είναι τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Η εφ’ όρου εγγραφή στο Σύλλογο είναι 10 € και η ετήσια συνδρομή είναι επίσης 10 €. 

Ο Σύλλογος χρειάζεται για την εγγραφή των νέων μελών τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και ένα email και χρησιμοποιεί τα παραπάνω δεδομένα μόνο για λόγους καταχώρησης του ατόμου ως πιστοποιημένο μέλος. Τα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και Κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των μελών του είναι σύννομη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο Σύλλογος τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας. Δεν πρόκειται να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ ,  οπότε κάθε άτομο που προτίθεται να γίνει μέλος συναινεί στην καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων στη λίστα μελών του Συλλόγου.

  • Για την εγγραφή ενός νέου μέλους στο Σύλλογο Φίλων Προστασίας του ποταμού Ευρώτα
  1. Το ποσό εγγραφής είναι 10 € και μπορείτε να το καταθέσετε στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΙΒΑΝ): GR 86 0172 5140 0055 1409 3391 120
Αριθμός λογαριασμού: 5514093391120
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

**Παρακαλούμε σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης, όπως πληρώσετε τα όποια έξοδα κατάθεσης, ώστε να λάβουμε το κανονικό αντίτιμο που αντιστοιχεί στη συνδρομή σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην κατάθεσή σας πρέπει να φαίνεται καθαρά το όνομα και το επώνυμο σας ως αιτιολογία κατάθεσης καθώς και η λέξη «εγγραφή». Η απόδειξη κατάθεσης πρέπει να αποσταλεί στο email του Συλλόγου sfpevrota@gmail.com ή να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 6944 807 920 για να ελεγχθεί η κατάθεση.

  1. Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να την υποβάλετε. Με την «Υποβολή» ο Σύλλογος θα λάβει τα στοιχεία σας και θα κατοχυρωθεί η εγγραφή σας.
  • Για την κατάθεση της ετήσιας συνδρομής  νέου ή παλαιότερου μέλους

Το ποσό ετήσιας συνδρομής είναι 10 € και μπορείτε να το καταθέσετε στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΙΒΑΝ): GR 86 0172 5140 0055 1409 3391 120
Αριθμός λογαριασμού: 5514093391120
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

**Παρακαλούμε σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης, όπως πληρώσετε τα όποια έξοδα κατάθεσης, ώστε να λάβουμε το κανονικό αντίτιμο που αντιστοιχεί στην συνδρομή σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην κατάθεσή σας πρέπει να φαίνεται καθαρά το όνομα και το επώνυμό σας ως αιτιολογία κατάθεσης καθώς και η λέξη «ετήσια συνδρομή». Η απόδειξη κατάθεσης πρέπει να αποσταλεί στο email του Συλλόγου sfpevrota@gmail.com ή να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 6944 807 920 για να ελεγχθεί η κατάθεση.

  1. Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να την υποβάλετε. Με την «Υποβολή» ο Σύλλογος θα λάβει τα στοιχεία σας και θα κατοχυρωθεί η ετήσια συνδρομή σας.

Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε και να καταθέσετε και την ετήσια συνδρομή, παρακαλείσθε να κάνετε μια κατάθεση με την αιτιολογία «εγγραφή και ετήσια συνδρομή» και το ονοματεπώνυμό σας.

 Πληροφορίες:

sfpevrota@gmail.com

 6944807920 (Ώρες επικοινωνίας: 11:00-13:00 & 17:00- 20:00)

Αρέσει σε %d bloggers: