Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Γυμνάσιο Γερακίου

Στόχος της παρέμβασης είναι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν τη φυσιολογία του ποταμού, να ενημερωθούν για την ιστορία, τους οικοτόπους του, καθώς και για τις περιβαλλοντικές πιέσεις που υφίσταται. Απώτερος σκοπός όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Συλλόγου είναι να καλλιεργήσουν περιβαλλοντική συνείδηση στους νέους που ζουν γύρω από τον ποταμό και να καθορίσουν, όσο το δυνατόν, τις μελλοντικές επιλογές και συμπεριφορές τους που επηρεάζουν την κατάσταση του Ευρώτα.

Λέξεις κλειδιά: Ευρώτας, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μη τυπική εκπαίδευση, Γεράκι, σύλλογος φίλων προστασίας του ποταμού Ευρώτα

Μαθητές: Μαθητές των τάξεων Α,Β,Γ Γυμνασίου (συνολικός αριθμός 85)
Υλικά: 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, γραφική ύλη, φύλλα εργασίας, παρουσίαση powerpoint, πρόσβαση στο internet
Υποδομή: 2 σταθμοί που θα απασχολούν συνολικά 4 ομάδες των 10 ατόμων περίπου (σε κάθε σταθμό θα υπάρχουν δύο ομάδες με διαφορετική θεματολογία
Ονόματα Ομάδων: χρυσή μενίδα, πελασγός, καιαδική μενίδα, βασιλαετός, θυελογλάρος, σαύρα του Μοριά, δεντροβάτραχος, τυφλίτης
Εκπαιδευτικές μέθοδοι: συνεργατική- ομαδοσυνεργατική, διερευνητική
Σταθμοί:
1ος σταθμός:
Θεματολογία: Πολιτισμός και Περιγραφή του ποταμού (χάρτες)
Φύλλα Εργασίας 1 και 2
Οι μαθητές αφού παρακολουθήσουν την παρουσίαση για 20’, καταγράφουν στα φύλλα εργασίας τους τα αποτελέσματα και μετά το πέρας της συζήτησης ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανακοινώνει στο σύνολο τις παρατηρήσεις της ομάδας του.
2ος σταθμός:
Θεματολογία: Προστατευόμενα είδη και Ρύπανση
Φύλλα Εργασίας 3 και 4
Οι μαθητές αφού παρακολουθήσουν την παρουσίαση για 20’, καταγράφουν στα φύλλα εργασίας τους τα αποτελέσματα και μετά το πέρας της συζήτησης ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανακοινώνει στο σύνολο τις παρατηρήσεις της ομάδας του.
Χρονικό Διάγραμμα- Περιγραφή ενεργειών

  1. Καλούνται οι 40 περίπου μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους ζητούν να χωριστούν σε 4 ομάδες των 10 ατόμων.
  2. Κάθε ομάδα διαλέγει ένα όνομα και μοιράζονται τα φύλλα εργασίας.
  3. Κάθε ομάδα εκλέγει τον εκπρόσωπό της ο οποίος θα έχει το ρόλο της κοινοποίησης των σημειώσεων της ομάδας.
  4. Οι δύο ομάδες ακολουθούν τον 1ο σταθμό και οι άλλες δύο το 2ο σταθμό.
  5. Στον κάθε σταθμό αναλύονται οι θεματικές ενότητες αντίστοιχα και επιλύονται απορίες, αλλά εξηγείται και ο τρόπος συμπλήρωσης των φύλλων εργασίας. (20 λεπτά).
  6. Κάθε ομάδα συζητά και καταγράφει συνολικά τις παρατηρήσεις της (8 λεπτά)
  7. Στη συνέχεια οι ομάδες αλλάζουν σταθμό για άλλα 20 λεπτά.
  8. Δίνεται χρόνος (8 λεπτά) για τη συνεργασία των μαθητών
  9. Τα επόμενα 5 λεπτά κάθε ομάδα παρουσιάζει σε όλες τις υπόλοιπες τις παρατηρήσεις της.
Αρέσει σε %d bloggers: