Ακραία φαινόμενα βροχοπτώσεων!

στις

Από σήμερα Τετάρτη 23/01 έως και το Σάββατο, προβλέπονται ακραία φαινόμενα βροχοπτώσεων με πολύ πιθανό αποτέλεσμα να αυξηθεί η στάθμη του ποταμού Ευρώτα.

Το φαινόμενο πλημμύρας είναι υπαρκτό, ιδιαίτερα στον Δήμο Ευρώτα με κίνδυνο απώλειας ζωής αλλά και περουσιών!

Απαιτείται από τους φορείς να το θέσουν σε προτεραιότητα!

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες προστασίας στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.civilprotection.gr/el/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%82?fbclid=IwAR0IJFZYwYPX1Aokw8BRXrvKMtktE0oN4x-Gwrdtk5kmGMSTkbRr0GMIBW4