Τοποθέτηση επί του Νομοσχεδίου για το περιβάλλον

cropped-cebbcebfceb3cebfcf84cf85cf80cebf1-1.png

Τοποθέτηση του Συλλόγου Φίλων Προστασίας του ποταμού Ευρώτα

επί του Νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

Ο ποταμός Ευρώτας ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)
Ακολουθώντας το ρου του ποταμού, πριν το χωριό Βρονταμά Λακωνίας, αλλά μέχρι και τις εκβολές του, γίνεσαι μάρτυρας όλο και περισσότερων σπάνιων και προστατευόμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Τα είδη, αλλά και τα ενδιαιτήματά τους, προστατεύονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000, το οποίο δημιουργήθηκε στηριζόμενο στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. H τοποθεσία με τον κωδικό «GR2540003- EKVOLES EVROTA, PERIOCHI VRONTAMA KAI THALASSIA PERIOCHI LAKONIKOU KOLPOU» χαρακτηρίσθηκε ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια της Οδηγίας και νομιμοποιήθηκε ως παραπάνω με τον Νόμο 3937/2011 στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η τοποθεσία «GR2540006- YGROTOPOI EKVOLON EVROTA» που έχει γεωγραφικά κοινά στοιχεία με την πρώτη και περιλαμβάνει τις εκβολές του ποταμού, χαρακτηρίζεται ξεχωριστά ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα προστατευόμενα πτηνά που φιλοξενεί. Το κάθε κράτος έχει το καθήκον να προστατεύει τα ενδιαιτήματα των οργανισμών και να διατηρεί τους αριθμούς τους, ιδιαίτερα των μεταναστευτικών απειλούμενων πτηνών.
Συνολικά, στον Ευρώτα είναι παρόντα ή διαχειμάζουν δεκάδες είδη πτηνών που κάποια είναι τρωτά ή κινδυνεύοντα ή ακόμα και κρισίμως κινδυνεύοντα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Στις εκβολές του Ευρώτα εντοπίζονται ακόμα και σπάνια απειλούμενα είδη ερπετών (όπως η Caretta caretta και Chelonia mydas κ.α.). Τέλος, στο νερό του ποταμού συναντά κανείς προστατευόμενα και ενδημικά είδη ψαριών, όπως η Καιαδική μενίδα και ο Λακωνικός Πελασγός καθώς και ένα πλήθος σπάνιων φυτών στις όχθες του.

Οι αδειοδοτήσεις σε προστατευόμενες περιοχές έως την 5η Μαΐου 2020
Τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή και η λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να εκπονήσει Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΜΠΕ) και να λάβει την σχετική Άδεια, η οποία ονομάζεται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Οι δραστηριότητες ανάλογα με το μέγεθος των επιπτώσεων που δύναται να προκαλέσουν στο περιβάλλον, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β). Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία υποχρεωτικά απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), προκειμένου να επιβληθούν οι ανάλογοι ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή όταν το έργο ή/και η δραστηριότητα εμπίπτουν στην κατηγορία Α οφείλουν να ακολουθήσουν διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4014/2011. Η δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4014/2011. Στην περίπτωση των έργων αυτών εκδίδονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που ενσωματώνονται στην Άδεια Λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας.

Δεδομένα για τη ψήφιση του Νομοσχεδίου
Το επίμαχο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο είχε αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση στις 4 Μαρτίου 2020 με 82 άρθρα και στη συνέχεια απέκτησε 130. Στις 18 Μαρτίου, η διαβούλευση έκλεισε, συγκεντρώνοντας πάνω από 1500 σχόλια έναντι του νομοσχεδίου. Γνωστές είχαν κάνει τις θέσεις τους κατά του Νομοσχεδίου, πλειάδα Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, καθώς και ερευνητικοί φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
Την Τρίτη, 5 Μαΐου 2020 η ψήφιση είχε ως εξής: Ναι επί της αρχής ψήφισαν και οι 158 βουλευτές της ΝΔ ενώ 56 βουλευτές της Αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Είχαν προηγηθεί ονομαστικές ψηφοφορίες που είχαν ζητήσει ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αποχωρήσει από τη διαδικασία. Το ΚΙΝΑΛ είχε καταθέσει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία επί σειρά άρθρων του νομοσχεδίου ενώ το ΚΚΕ ζήτησε να διεξαχθεί και επί της αρχής του. Σημειώνεται ότι με επιστολική ψήφο ψήφισαν συνολικά 141 βουλευτές.

Οι θέσεις του Συλλόγου
Παρόλο που ο Σύλλογος έχει αποφασίσει να είναι πολιτικά ουδέτερος, αποφάσισε να κοινοποιήσει τις θέσεις του τη δεδομένη στιγμή, όσον αφορά, τουλάχιστον, το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, διότι άπτεται της διαχείρισης που θα ακολουθήσει στο οικοσύστημα του ποταμού Ευρώτα και επομένως, της καθημερινότητας των κατοίκων της Λακωνίας. Όσον αφορά τη διαδικασία, διατυπώνουμε μόνο ένα σχόλιο: η διαβούλευση μόνο έτσι δεν χαρακτηρίζεται, καθώς, εν τέλει, δεν λήφθησαν υπόψη οι αντιρρήσεις των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων αλλά και των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων που αντιπροσώπευαν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδας άμεσα σχετιζόμενο με την περιβαλλοντική διαχείριση και το Νομοσχέδιο κατατέθηκε με πολλά σημαντικά άρθρα παραπάνω από αυτά που τέθηκαν σε διαβούλευση και μάλιστα, πριν την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας της Βουλής.

Οι προστατευόμενες περιοχές με το νέο Νομοσχέδιο βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο και η ποιότητα του περιβάλλοντος και κατά επέκταση η ποιότητας της ζωή μας θα υποβαθμιστεί, με ενδεχόμενες κιόλας νομικές επιπτώσεις για τη χώρα. Η «εξομάλυνση» της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως παρουσιάζεται, με τους μικρότερους χρόνους γνωμοδότησης και αδειοδότησης, την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και τον κατ’ εξοχήν κυβερνητικό έλεγχο της αδειοδότησης έργων απορρίπτει τη συμμετοχή της κοινωνίας, των τοπικών φορέων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων στη γνωμοδότηση των έργων και θέτει υπό αμφισβήτηση την ωριμότητα των αποφάσεων που θα κατατεθούν στο μέλλον. Η διαχείριση της βιοποικιλότητας είναι αμφίβολο πως θα είναι επιτυχής όταν εξαρτάται από τον εκάστοτε Προϊστάμενο του νέου σχήματος που προτείνεται. Επιπλέον, η λύση των αντισταθμιστικών μέτρων δεν προτείνεται ευρωπαϊκά και σαφώς, δεν μπορεί να αποτελεί ορθό επιχείρημα, καθώς η λανθασμένη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων δεν αντισταθμίζεται στην πραγματικότητα ποτέ στη Φύση με οποιοδήποτε μέτρο! Σε όλα τα παραπάνω, τίθεται υπό αμφισβήτηση και η επιτυχημένη φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες, λόγω της έκτασής τους έχουν την ανάγκη συνεχούς και εντατικής παρακολούθησης.

Η «ανάπτυξη» που αποτελεί βασικό στόχο του περιεχομένου του Νομοσχεδίου θα αποτελέσει αργά ή γρήγορα συρρίκνωση της αξίας του περιβάλλοντος, καθώς αυτό αντιμετωπίζεται ως γη προς «χρήση». Στο νομοσχέδιο οι περιοχές ταυτίζονται με δραστηριότητες, με ασαφές περιεχόμενο και επιτρέπονται δραστηριότητες χωρίς προηγούμενο. Η απλοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων και η έλλειψη μέτρων κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από τη μη ελεγχόμενη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά θέτει σε κίνδυνο τα υδάτινα οικοσυστήματα, αφού καταργείται η άδεια μεταφοράς αποβλήτων και αντικαθίσταται με μια απλή εγγραφή σε Μητρώο.

Κατά τη γνώμη μας, το Νομοσχέδιο καταστρατηγεί βασικές αρχές της Διαχείρισης Περιβάλλοντος και της Οικολογίας και θα αποτελέσει στο μέλλον εφαλτήριο της υποτίμησης του φυσικού πλούτου της χώρας μας, αλλά και του κάθε οικοσυστήματος, όπως αυτού του ποταμού Ευρώτα. Κλείνουμε με ένα σατυρικό σκίτσο, που αντιπροσωπεύει με καυστικό τρόπο το περιεχόμενο και τις «δεύτερες σκέψεις» του νέου Νομοσχεδίου.

νομοσχεδιο

Αρέσει σε %d bloggers: