ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Προστασίας του ποταμού Ευρώτα «Ο Ευρώτας», έπειτα από τη συνάντηση του στις 26/8/2020, όρισε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών με μόνο θέμα την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη διετία 

στις 6/9/2020 και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο Villa Mostra. 

Σε περίπτωση απουσίας του 50% των μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μια εβδομάδα μετά, σύμφωνα με το καταστατικό, 

στις 13/9/2020  και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο Villa Mostra, με όσα μέλη παρευρεθούν.

Προσκαλεί επιπλέον, όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. (τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα) να αποστείλλουν e-mail στο sfpevrota@gmail.com από 28/08/2020 έως 3/9/2020 ή  να παρευρεθούν στη διεξαγωγή των εκλογών.

Τοποθέτηση επί του Νομοσχεδίου για το περιβάλλον

cropped-cebbcebfceb3cebfcf84cf85cf80cebf1-1.png

Τοποθέτηση του Συλλόγου Φίλων Προστασίας του ποταμού Ευρώτα

επί του Νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

Ο ποταμός Ευρώτας ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)
Ακολουθώντας το ρου του ποταμού, πριν το χωριό Βρονταμά Λακωνίας, αλλά μέχρι και τις εκβολές του, γίνεσαι μάρτυρας όλο και περισσότερων σπάνιων και προστατευόμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Τα είδη, αλλά και τα ενδιαιτήματά τους, προστατεύονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000, το οποίο δημιουργήθηκε στηριζόμενο στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. H τοποθεσία με τον κωδικό «GR2540003- EKVOLES EVROTA, PERIOCHI VRONTAMA KAI THALASSIA PERIOCHI LAKONIKOU KOLPOU» χαρακτηρίσθηκε ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια της Οδηγίας και νομιμοποιήθηκε ως παραπάνω με τον Νόμο 3937/2011 στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η τοποθεσία «GR2540006- YGROTOPOI EKVOLON EVROTA» που έχει γεωγραφικά κοινά στοιχεία με την πρώτη και περιλαμβάνει τις εκβολές του ποταμού, χαρακτηρίζεται ξεχωριστά ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα προστατευόμενα πτηνά που φιλοξενεί. Το κάθε κράτος έχει το καθήκον να προστατεύει τα ενδιαιτήματα των οργανισμών και να διατηρεί τους αριθμούς τους, ιδιαίτερα των μεταναστευτικών απειλούμενων πτηνών.
Συνολικά, στον Ευρώτα είναι παρόντα ή διαχειμάζουν δεκάδες είδη πτηνών που κάποια είναι τρωτά ή κινδυνεύοντα ή ακόμα και κρισίμως κινδυνεύοντα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Στις εκβολές του Ευρώτα εντοπίζονται ακόμα και σπάνια απειλούμενα είδη ερπετών (όπως η Caretta caretta και Chelonia mydas κ.α.). Τέλος, στο νερό του ποταμού συναντά κανείς προστατευόμενα και ενδημικά είδη ψαριών, όπως η Καιαδική μενίδα και ο Λακωνικός Πελασγός καθώς και ένα πλήθος σπάνιων φυτών στις όχθες του.

Οι αδειοδοτήσεις σε προστατευόμενες περιοχές έως την 5η Μαΐου 2020
Τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή και η λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να εκπονήσει Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΜΠΕ) και να λάβει την σχετική Άδεια, η οποία ονομάζεται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Οι δραστηριότητες ανάλογα με το μέγεθος των επιπτώσεων που δύναται να προκαλέσουν στο περιβάλλον, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β). Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία υποχρεωτικά απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), προκειμένου να επιβληθούν οι ανάλογοι ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή όταν το έργο ή/και η δραστηριότητα εμπίπτουν στην κατηγορία Α οφείλουν να ακολουθήσουν διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4014/2011. Η δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4014/2011. Στην περίπτωση των έργων αυτών εκδίδονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που ενσωματώνονται στην Άδεια Λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας.

Δεδομένα για τη ψήφιση του Νομοσχεδίου
Το επίμαχο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο είχε αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση στις 4 Μαρτίου 2020 με 82 άρθρα και στη συνέχεια απέκτησε 130. Στις 18 Μαρτίου, η διαβούλευση έκλεισε, συγκεντρώνοντας πάνω από 1500 σχόλια έναντι του νομοσχεδίου. Γνωστές είχαν κάνει τις θέσεις τους κατά του Νομοσχεδίου, πλειάδα Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, καθώς και ερευνητικοί φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
Την Τρίτη, 5 Μαΐου 2020 η ψήφιση είχε ως εξής: Ναι επί της αρχής ψήφισαν και οι 158 βουλευτές της ΝΔ ενώ 56 βουλευτές της Αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Είχαν προηγηθεί ονομαστικές ψηφοφορίες που είχαν ζητήσει ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αποχωρήσει από τη διαδικασία. Το ΚΙΝΑΛ είχε καταθέσει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία επί σειρά άρθρων του νομοσχεδίου ενώ το ΚΚΕ ζήτησε να διεξαχθεί και επί της αρχής του. Σημειώνεται ότι με επιστολική ψήφο ψήφισαν συνολικά 141 βουλευτές.

Οι θέσεις του Συλλόγου
Παρόλο που ο Σύλλογος έχει αποφασίσει να είναι πολιτικά ουδέτερος, αποφάσισε να κοινοποιήσει τις θέσεις του τη δεδομένη στιγμή, όσον αφορά, τουλάχιστον, το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, διότι άπτεται της διαχείρισης που θα ακολουθήσει στο οικοσύστημα του ποταμού Ευρώτα και επομένως, της καθημερινότητας των κατοίκων της Λακωνίας. Όσον αφορά τη διαδικασία, διατυπώνουμε μόνο ένα σχόλιο: η διαβούλευση μόνο έτσι δεν χαρακτηρίζεται, καθώς, εν τέλει, δεν λήφθησαν υπόψη οι αντιρρήσεις των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων αλλά και των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων που αντιπροσώπευαν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδας άμεσα σχετιζόμενο με την περιβαλλοντική διαχείριση και το Νομοσχέδιο κατατέθηκε με πολλά σημαντικά άρθρα παραπάνω από αυτά που τέθηκαν σε διαβούλευση και μάλιστα, πριν την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας της Βουλής.

Οι προστατευόμενες περιοχές με το νέο Νομοσχέδιο βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο και η ποιότητα του περιβάλλοντος και κατά επέκταση η ποιότητας της ζωή μας θα υποβαθμιστεί, με ενδεχόμενες κιόλας νομικές επιπτώσεις για τη χώρα. Η «εξομάλυνση» της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως παρουσιάζεται, με τους μικρότερους χρόνους γνωμοδότησης και αδειοδότησης, την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και τον κατ’ εξοχήν κυβερνητικό έλεγχο της αδειοδότησης έργων απορρίπτει τη συμμετοχή της κοινωνίας, των τοπικών φορέων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων στη γνωμοδότηση των έργων και θέτει υπό αμφισβήτηση την ωριμότητα των αποφάσεων που θα κατατεθούν στο μέλλον. Η διαχείριση της βιοποικιλότητας είναι αμφίβολο πως θα είναι επιτυχής όταν εξαρτάται από τον εκάστοτε Προϊστάμενο του νέου σχήματος που προτείνεται. Επιπλέον, η λύση των αντισταθμιστικών μέτρων δεν προτείνεται ευρωπαϊκά και σαφώς, δεν μπορεί να αποτελεί ορθό επιχείρημα, καθώς η λανθασμένη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων δεν αντισταθμίζεται στην πραγματικότητα ποτέ στη Φύση με οποιοδήποτε μέτρο! Σε όλα τα παραπάνω, τίθεται υπό αμφισβήτηση και η επιτυχημένη φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες, λόγω της έκτασής τους έχουν την ανάγκη συνεχούς και εντατικής παρακολούθησης.

Η «ανάπτυξη» που αποτελεί βασικό στόχο του περιεχομένου του Νομοσχεδίου θα αποτελέσει αργά ή γρήγορα συρρίκνωση της αξίας του περιβάλλοντος, καθώς αυτό αντιμετωπίζεται ως γη προς «χρήση». Στο νομοσχέδιο οι περιοχές ταυτίζονται με δραστηριότητες, με ασαφές περιεχόμενο και επιτρέπονται δραστηριότητες χωρίς προηγούμενο. Η απλοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων και η έλλειψη μέτρων κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από τη μη ελεγχόμενη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά θέτει σε κίνδυνο τα υδάτινα οικοσυστήματα, αφού καταργείται η άδεια μεταφοράς αποβλήτων και αντικαθίσταται με μια απλή εγγραφή σε Μητρώο.

Κατά τη γνώμη μας, το Νομοσχέδιο καταστρατηγεί βασικές αρχές της Διαχείρισης Περιβάλλοντος και της Οικολογίας και θα αποτελέσει στο μέλλον εφαλτήριο της υποτίμησης του φυσικού πλούτου της χώρας μας, αλλά και του κάθε οικοσυστήματος, όπως αυτού του ποταμού Ευρώτα. Κλείνουμε με ένα σατυρικό σκίτσο, που αντιπροσωπεύει με καυστικό τρόπο το περιεχόμενο και τις «δεύτερες σκέψεις» του νέου Νομοσχεδίου.

νομοσχεδιο

Συμμετοχή του Συλλόγου στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σπάρτης!

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Σύλλογός μας, με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σπάρτης, θα συμμετέχει στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σπάρτης παρόλο που η έδρα του Συλλόγου βρίσκεται στην Σκάλα του Δήμου Ευρώτα. Στην Επιτροπή τα  θέματα που θα αναφερθούν, έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση & την ανάδειξη του ποταμού μας!  Μία εξαιρετική συνεργασία, ευελπιστώντας στο καλύτερο μέλλον του Ευρώτα μας!

Δυστυχώς, ο Δήμος Ευρώτα, δεν ενημέρωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου για την αντίστοιχη Επιτροπή στον Δήμο Ευρώτα, με αποτέλεσμα την μη συμμετοχή μας. Να τονίσουμε ότι επιδιώκουμε συνεργασία και με τον Δήμο Ευρώτα, για την καλύτερη δυνατή ανάδειξη του μεγαλύτερου  ποταμού της Λακωνίας, του Ευρώτα.91975ba7568ade9237047dfbf467a80f_L

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΧΥΤΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΑ ΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Επαναφέρουμε για άλλη μία φορά το σημαντικό θέμα του Εργοστασίου Διαχείρισης Απορριμμάτων στην θέση Ξηροκάμπια Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα.

Να θυμίσουμε ότι η περιοχή Ξηροκάμπια Σκάλας του Δήμου Ευρώτα στην Λακωνίας, σύμφωνα με μελέτες που διενέργησε το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας, στις 10-1-2014, έχει ορισθεί ως περιοχή ακαταλληλότητας, αποκλεισμού με απαγόρευση οποιασδήποτε δραστηριότητας και πόσο μάλλον  την δημιουργία και εγκατάσταση κατασκευής ΧΥΤΥ, λόγω του μεγαλύτερου Υδροφόρου Ορίζοντα της Νότιας Πελοποννήσου. Μάλιστα η περιοχή ανήκει στα υπό προστασία υπόγεια υδατικά συστήματα.

Άλλη μία πολύτιμη πληροφορία ήρθε στο προσκήνιο από μέλη του Συλλόγου μας πρόσφατα.

Η περιοχή Ξηροκάμπια έχει χαρακτηριστεί από την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία ύψιστης σημασίας με πλήθος Σπηλαιολογικών ευρημάτων από τις 06/04/2015 κάτι που δεν είχε γίνει ευρέως γνωστό έως σήμερα.

Η ύπαρξη του συγκεκριμένου σπηλαίου, από το οποίο ένα μέρος μόνο έχει χαρτογραφηθεί από τη σπηλαιολογική εταιρεία, δίνει την ευκαιρία για τουριστική αξιοποίηση του χώρου και παράλληλα αποδεικνύει περίτρανα την ύπαρξη ασβεστολιθικών πετρωμάτων τα οποία παρουσιάζουν έντονη υδατοπερατοτητα (Καρστικα φαινόμενα), επιβεβαιώνοντας την μελέτη του τμήματος – Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας, στις 10-1-2014.

Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να προστατεύσουμε την ζωή, τις περιουσίες, την υψηλής παραγωγικότητας γη μας,  αλλά παράλληλα τους οικότοπους και τη βιοποικιλότητά τους ως περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά μας.

Σας παραθέτουμε τα σχετικά έγγραφα & φωτογραφίες του Σπηλαίου.

Φωτογραφίες: Δημήτρης  Διαμαντάκος

 

 

 

Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, ημέρα Τρίτη – 03/09/2019 και ώρα 20.00 στο ξενοδοχείο Νεφέλη στην Σκάλα στον Δήμο Ευρώτα με όσα μέλη παρευρεθούν.

Θέματα:

· Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έως σήμερα

· Συζήτηση για το Εργοστάσιο επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων (ΧΥΤΥ)

  •  Παράθεση στοιχείων
  •  Θέσεις του Δ.Σ.
  • Ψηφοφορία

· Τροποποίηση Καταστατικού

· Έδρα Συλλόγου

· Επερχόμενες δράσεις για το έτος 2019-20

Με εκτίμηση,

Πρόεδρος- Πορφύρη Δέσποινα
Γραμματέας- Βαθακου Ζωή

PA_logo

Εκδήλωση – Ευρώτεια 2019

Στα πλαίσια της  παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος και ως συνέχεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Μαζί για τον Ευρώτα», ο Σύλλογος Φίλων Προστασίας του Ποταμού Ευρώτα σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης,

σας προσκαλεί αυτό το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία της Σπάρτης, στην εκδήλωση για τα παιδιά από τα παιδιά και από τα παιδιά για όλους εμάς!

Μήνυμα ενάντια στην ρύπανση του Ευρώτα, μήνυμα ενάντια στην ρύπανση του περιβάλλοντος μέσα από μία έκθεση ζωγραφικής, κολάζ, ποιημάτων, τρισδιάστατων κατασκευών!

Θα βραβευτούν όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα.

Σας περιμένουμε στην γιορτή των παιδιών του Δήμου Σπάρτης!

Ευχαριστούμε θερμά το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας!

Αντίστοιχη εκδήλωση είχε δρομολογηθεί και στον Δήμο Ευρώτα αλλά δυστυχώς δεν θα υλοποιηθεί. Ωστόσο, ο Δήμαρχος κος Βέρδος Δήμος, φρόντισε να μοιραστούν έπαινοι στους μαθητές που συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. 

Ετήσια Συνδρομή 2019-2020

Οι ετήσιες συνδρομές των μελών του Συλλόγου που ξεκινούν τον Απρίλιο 2019 έως τον Απρίλιο 2020 καταβάλλονται από σήμερα με τους εξής τρόπους:

  • Kατάθεση της ετήσιας συνδρομής στο λογαριασμό τραπέζης

Το ποσό ετήσιας συνδρομής είναι 10 € και μπορείτε να το καταθέσετε στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΙΒΑΝ): GR 86 0172 5140 0055 1409 3391 120
Αριθμός λογαριασμού: 5514093391120
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

**Παρακαλούμε σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης, όπως πληρώσετε τα όποια έξοδα κατάθεσης, ώστε να λάβουμε το κανονικό αντίτιμο που αντιστοιχεί στην συνδρομή σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην κατάθεσή σας πρέπει να φαίνεται καθαρά το όνομα και το επώνυμό σας ως αιτιολογία κατάθεσης καθώς και η λέξη «ετήσια συνδρομή». Η απόδειξη κατάθεσης πρέπει να αποσταλεί στο email του Συλλόγου sfpevrota@gmail.com ή να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 6944 807 920 για να ελεγχθεί η κατάθεση.

Δείτε και Εγγραφή & Ετήσια Συνδρομή

  • Έπειτα από συνεννόηση, στην ταμία του Συλλόγου 

 Πληροφορίες:

sfpevrota@gmail.com

 6944807920 (Ώρες επικοινωνίας: 11:00-13:00 & 17:00- 20:00)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι ο μη κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Προστασίας του Ποταμού Ευρώτα «Ο Ευρώτας»,  σύναψε συνεργασία με τον Δήμο Ευρώτα και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, για την προώθηση εκπαιδευτικού σχεδίου, με θέμα τη ρύπανση του ποταμού Ευρώτα.

Το σχέδιο αφορά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο θα διενεργείται παράλληλα στους δύο Δήμους, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική αφύπνιση  των μαθητών και των δασκάλων ενάντια στη ρύπανση που υπόκεινται ο ιστορικός ποταμός Ευρώτας, αλλά και γενικότερα το περιβάλλον.

Μέλη του Συλλόγου μας, ύστερα από πρόσκληση του εκάστοτε σχολείου, δύναται να παρευρεθούν και να  ενημερώσουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για τις πιέσεις που δέχεται ο  Ευρώτας τα τελευταία χρόνια.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει:

Α. παρουσίαση στηριζόμενη σε φωτογραφικό υλικό από τον Ευρώτα.

Β. βιωματικό παιχνίδι που αφορά δύο κατηγορίες ρύπανσης.

Γ. πιθανή εκπαιδευτική επίσκεψη στον ποταμό.

  • Στόχος μας είναι,  να δημιουργήσουν οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας το δικό τους μήνυμα, ατομικά ή/και ομαδικά, ενάντια στη ρύπανση του Ευρώτα αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα.  Το μήνυμα αυτό θα ακουστεί στην εκδήλωση «Ευρώτεια»  του εκάστοτε Δήμου την 2η βδομάδα του Ιουνίου – στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, όπου θα πραγματοποιηθεί και η βράβευση των μαθητών.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Ευρώτα, καθώς επιπλέον,  το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης για τη στήριξή τους σε αυτήν την σημαντική προσπάθεια.

Ακραία φαινόμενα βροχοπτώσεων!

Από σήμερα Τετάρτη 23/01 έως και το Σάββατο, προβλέπονται ακραία φαινόμενα βροχοπτώσεων με πολύ πιθανό αποτέλεσμα να αυξηθεί η στάθμη του ποταμού Ευρώτα.

Το φαινόμενο πλημμύρας είναι υπαρκτό, ιδιαίτερα στον Δήμο Ευρώτα με κίνδυνο απώλειας ζωής αλλά και περουσιών!

Απαιτείται από τους φορείς να το θέσουν σε προτεραιότητα!

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες προστασίας στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.civilprotection.gr/el/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%82?fbclid=IwAR0IJFZYwYPX1Aokw8BRXrvKMtktE0oN4x-Gwrdtk5kmGMSTkbRr0GMIBW4

 

Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβά

Ευχαριστούμε θερμά τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καραβά καθώς και τον απερχόμενο Πρόεδρο Νίκος Ι. Καρμοίρης για την ευγενική του προσφορά με βιβλία, όπου γίνεται αναφορά σε ένα σημαντικό και αξιόλογο μνημείο του Ευρώτα – το Γεφύρι του Κόπανου, Καραβάς Σπάρτης Λακωνίας

Ευχαριστούμε επιπλέον, για το άρθρο στην εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά «Το Γεφύρι».

Ευχόμαστε καλές γιορτές, επιδιώκοντας με τον νέο χρόνο συνεργασία μεταξύ των Συλλόγων για τον Ευρώτα μας!